This is an example of a HTML caption with a link

การเริ่มต้นชีวิตอุดมศึกษาเป็นความหวังของทุกคนทั้งนักศึกษา ผู้ปกครองและเพื่อนใกล้ชิด ความสำเร็จของผู้ที่ก้าวเข้ามา ต้องพร้อมด้วยคุณภาพการศึกษาและการเติมเต็มชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ที่สุด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความเข้าใจถึงความกังวลของผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพ เพื่อแบ่งเบาภาระและลดความกังวลใจของผู้ปกครองมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดสร้างหอพักนักศึกษาขึ้นภายในวิทยาเขตร่มเกล้า ให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีสิทธิ์เข้าพัก ซึ่งเป็นการผสมผสานปัจจัยที่เอื้อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต" เป็นอาคารสูง 12 ชั้นจำนวน 5 หลัง แบ่งเป็น หอพักนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแยกกันอย่างชัดเจน มีจำนวนห้องพักมากกว่า 2,000 ห้องบรรยากาศที่พักของอุดมศึกษาที่ผสมผสานกับความเป็นส่วนตัว เหมาะกับความเป็นนักศึกษา รวมถึงการพักผ่อนในสวนขนาดใหญ่หน้าหอพักและสวนริมคลองสองต้นนุ่น สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมคลองที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพ ตอบสนองความต้องการนักศึกษาอย่างตรงใจ

 • ทีมอาจารย์ดูแลหอพักที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับนักศึกษาได้ทันที หากเกิดกรณีฉุกเฉินและเป็นเสมือนพี่น้องช่วยให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา
 • มีนักศึกษาช่วยงานประจำสำนักงานหอพัก สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้
 • เพื่อนร่วมสถาบันและเพื่อนร่วมชั้นที่สามารถช่วยเหลือได้ตลอดเวลา แม้ในเวลาที่เป็นส่วนตัว
 • ความสะดวกสบายในยามพักผ่อน
 • มีความอิสระที่จะดำเนินชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม

ความสะดวกสบายภายในหอพัก

            

อุ่นใจกับระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย

 • พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบกล้องวงจรปิด
 • ระบบประตูคีย์การ์ด

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ประกอบด้วย

 • เตียงนอนเดี่ยว พร้อมที่นอน
 • ตู้เสื้อผ้าส่วนตัว
 • ชุดโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว
 • พัดลมติดผนัง
 • ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • ช่องต่อสัญญาณโทรทัศน์
 • Wireless Internet / LAN
 • โทรศัพท์สายภายใน/ภายนอก
 • หมายเหตุ - เครื่องปรับอากาศมีเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

การจัดห้องพัก

 • " หอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต " จัดแบ่งห้องพัก แบ่งออกเป็น 2 แบบ เพื่อให้นักศึกษามีความสุข ความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
 • ห้องพักสำหรับ 2 คน ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยเพียงท่านละ 1,000 บาทต่อคน
 • ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ค่าใช้จ่ายการบำรุงหอพัก 3,000 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยเพียงท่านละ 1,500 บาทต่อคน

การบริการของเรา